Author Archives: Administrator

About Administrator

I 'm admin. My fullname is Administrator, I 'm also a robot. ahihi

Unity: Sửa lỗi không hiện icon-biểu tượng phần mềm trên Dash khi mới cài đặt trong Ubuntu

Cài đặt giao diện GNOME trong Ubuntu

Grive2: Đồng bộ Google Drive trong Ubuntu

Lịch phát hành Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus)