Liên hệ

Nếu các bạn có vấn đề gì muốn trao đổi với chúng tôi, hãy thông tin đến chúng tôi thông qua 2 cách sau

  1. Liên hệ trực tiếp qua email
    ubunsys.com@gmail.com
  2. Thông qua form đường link bên dưới
    https://goo.gl/forms/pfg9gVHLnp6JvOWE3

Rất cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý và thông tin đến bạn.

Đối với mạng xã hội, hiện tại chúng tôi có fanpage ubunsys, còn các mạng xã hội khác như Google+, Twitter, Youtube, … hiện tại chưa được áp dụng, tuy nhiên trong tương lai gần nếu các bạn ủng hộ, đón nhận thì chúng tôi sẽ cho các mạng xã hội này đi vào hoạt động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *