Điều khoản sử dụng

Trang web ubunsys.com là nơi dành cho người dùng ubuntu và chỉ nên bao quanh nội dung về ubuntu. Khi truy cập vào website ubunsys.com đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý và hiểu những điều khoản sau đây của chúng tôi:

Điều khoản chung

 • Chúng tôi có quyền sử dụng cookie để thu thập thông tin vè người dùng nhằm tìm hiểu nhu cầu của độc giả, qua đó mang tới trải nghiệm tốt và nội dụng phù hợp hơn.
 • Bạn không được tự ý sao chép (copy) và phát hành trên một website khác mà chưa có sự đồng ý của chúng tôi.

Điều khoản đối với thành viên

 • Không bình luận nội dung nhạy cảm liên quan đến chính trị. Không spam bài viết và bình luận.
 • Chúng tôi có quyền xóa những bình luận không phù hợp với nội dung của trang web mà không cần báo trước.
 • Thành viên phải chịu trách nhiệm về nội dung bài viết của mình.
 • Những bình luận và nội dung bài viết không phù hợp với nội dung của trang web có thể được chỉnh sửa, xóa hoặc thành viên sẽ bị xử lý mà không cần thông báo trước.
 • không vi phạm luật pháp đất nước CHXHCN VIỆT NAM.
 • Không vi phạm thuần phong mỹ tục VIỆT NAM.
 • Nội dung không được phép liên quan đến chính trị, tôn giáo.
 • Không đả kích lẫn nhau.
 • Không gõ tiếng việt không dấu, hạn chế tối đa sử dụng.
 • Những điều khoản sử dụng có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về những điều khoản này.

BQT ubunsys

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *