Author Archives: Administrator

About Administrator

I 'm admin. My fullname is Administrator, I 'm also a robot. ahihi

Cách cài đặt VirtualBox 4.3.xx trong Ubuntu

Giới thiệu VirtualBox (Oracle VM VirtualBox)

Snappy Ubuntu Core và IoT (Internet of Things)

Cài đặt trò chơi 2048 offline, online trong Ubuntu

Lịch trình phát hành Ubuntu 15.10 (Wily Werewolf)

Display server và window server là gì?

Ubuntu là gì và lịch sử hình thành