Author Archives: admin

Cách cài đặt VirtualBox 4.3.xx trong Ubuntu

Giới thiệu VirtualBox (Oracle VM VirtualBox)

Snappy Ubuntu Core và IoT (Internet of Things)

Trải nghiệm 5 bộ icon tuyệt đẹp trong Ubuntu

Cài đặt trò chơi 2048 offline, online trong Ubuntu

Raspberry Pi 2 và một số thông tin cần biết

Lịch trình phát hành Ubuntu 15.10 (Wily Werewolf)

Cài đặt Visual Studio Code bằng Ubuntu Make 0.7 (umake)

Cách nâng cấp Ubuntu 14.04 LTS lên Ubuntu 15.04