Author Archives: admin

Giới thiệu VirtualBox (Oracle VM VirtualBox)

Snappy Ubuntu Core và IoT (Internet of Things)

Cài đặt trò chơi 2048 offline, online trong Ubuntu

Raspberry Pi 2 và một số thông tin cần biết

Lịch trình phát hành Ubuntu 15.10 (Wily Werewolf)

Cách nâng cấp Ubuntu 14.04 LTS lên Ubuntu 15.04

Display server và window server là gì?

Ubuntu là gì và lịch sử hình thành