Chỉnh sửa ngày giờ (thời gian) trong Ubuntu

Cài đặt giao diện GNOME trong Ubuntu

Grive2: Đồng bộ Google Drive trong Ubuntu

Lịch phát hành Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus)

Top 11 việc cần làm sau khi cài đặt Ubuntu 15.10