Category Archives: Tin tức

Lịch phát hành Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus)

Snappy Ubuntu Core và IoT (Internet of Things)

Lịch trình phát hành Ubuntu 15.10 (Wily Werewolf)

Ubuntu là gì và lịch sử hình thành