Archives

Chỉnh sửa ngày giờ (thời gian) trong Ubuntu

Cài đặt giao diện GNOME trong Ubuntu

Grive2: Đồng bộ Google Drive trong Ubuntu

Lịch phát hành Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus)

Top 11 việc cần làm sau khi cài đặt Ubuntu 15.10

Giới thiệu và cách cài đặt Skype trong Ubuntu

Cách cài đặt VirtualBox 4.3.xx trong Ubuntu