Author Archives: admin

Hướng dẫn cài đặt Linux Kernel 4.0 trên Ubuntu

Linux Kernel 4.0

Display server và window server là gì?

Tìm hiểu NPAPI, PPAPI và tương lai của nó

Ubuntu là gì và lịch sử hình thành