Display server và window server là gì?

Like share để website được tiếp tục phát triển

Schema_of_the_layers_of_the_graphical_user_interface.svg

Như nhiều người đã biết, giao diện người dùng (GUI) được tạo ra từ nhiều thành phần khác nhau. Chúng bao gồm window manager, widget-toolkit, thiết bị đầu vào (chuột, màn hình cảm ứng, …), thiết bị đầu ra (màn hình, …) và nhiều thành phần khác. Nhưng chúng được kết hợp lại với nhau như thế nào? Vấn đề này được giải quyết thông qua display server (còn gọi là window server), nó quản lý và điều khiển các thành phần trên với nhau để tạo ra giao diện người dùng thống nhất (GUI). Lấy ví dụ đơn giản, display server quản lý con chuột để nó có thể di chuyển được với con trỏ chuột trên màn hình và display server xử lý khi người dùng bấm chuột. Display server hoạt động thông qua giao thức display server.

- window manager là một phần mềm hệ thống dùng để điều khiển vị trí và cách xuất hiện của các cửa sổ (windows) trong giao diện người dùng (GUI).
- widget-toolkit là bộ thư viện chứa các thành phần từ đồ họa, các thành phần này gọi là widget. Một số widget phổ biến như button, listbox, drop-down list, menu, combobox, icon, textbox, label, status bar, ....

Một số display server phổ biến

  • X.Org hoặc Xorg là 1 display server rất phổ biến và được sử dụng rất nhiều trong hệ điều hành Linux và Unix. Xorg sử dụng giao thức X11 (X window system).
  • Mir là 1 display server thế hệ tiếp theo do Canonical phát triển nhằm thay thế display server trước (Xorg). Nó mở ra 1 trải nghiệm hoàn toàn mới từ máy tính để bàn tới thiết bị di động (điện thoại, tablet) Ubuntu. Mục đích mà Canonical tạo ra display server này là để phát triển thế hệ unity tiếp theo, unity 8.
  • SurfaceFlinger là 1 display server sử dụng trên hệ điều hành android do Google phát triển.
  • Freon: được sử dụng trên hệ điều hành Chrome OS.
  • Quartz Copositor là 1 display server được sử dụng trên hệ điều hành OS X.

Không phải display server nào cũng giống nhau. Một số display server có thể bao gồm cả chức năng của window manager. VD như Quartz Copositor được sử dụng trên OS X, nó có chức năng của display server và cả window manager.

Display server là 1 thành phần rất quan trọng của bất kì hệ điều hành nào. Nếu không có display server thì giao diện người dùng (GUI) sẽ không thể hoạt động được. Display server khác nhau tồn tại trong những hệ điều hành khác nhau và có chức năng không hoàn toàn giống nhau. Việc hiểu hơn về display server giúp cho người dùng và các nhà phát triển hiểu rõ hơn về hệ thống máy tính hoạt động.

Bạn có thể đăng nhập bằng FB để tham gia bình luận

Leave a Reply