Sử dụng Indicator Netspeed để hiển thị tốc độ mạng trên thanh panel của Ubuntu

Like share để website được tiếp tục phát triển

Screenshot from 2015-04-17 00:35:23

Indicator Netspeed là một ứng dụng đơn giản trên Ubuntu dùng để hiển thị tốc độ mạng trên panel (thanh thông báo) của unity. Chỉ số hiển thị của ứng dụng là tổng lưu lượng download và upload. Bạn có thể xem từng chỉ số tốc độ download và upload bằng cách nhấp chuột vào khu vực hiển thị tốc độ mạng trên panel unity.

Hiện tại Indicator Netspeed không phát hiện được bạn đang sử dụng loại mạng nào (Lan – eth0, Wifi – wlan0, …) để chọn làm mặc định, mặc định ứng dụng chọn wlan0. Vì vậy, điều cần làm đầu tiên là chọn loại mạng mà bạn đang sử dụng từ menu của ứng dụng Indicator Netspeed.

Cài đặt Indicator Netspeed trong Ubuntu

Ứng dụng này nằm trong PPA của Webupd8 nên điều đầu tiên là thêm PPA này vào. Các bạn mở Terminal lên, nhập từng dòng sau vào để cài đặt. Sau khi cài đặt xong các bạn logout rồi login lại, Indicator Netspeed sẽ xuất hiện trên panel của Unity.

sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install indicator-netspeed

Trong trường hợp bạn không muốn thêm PPA, bạn có thể tải file .deb để cài đặt ở link bên dưới.

//ppa.launchpad.net/nilarimogard/webupd8/ubuntu/pool/main/i/indicator-netspeed/

Khi cài đặt xong, indicator-netspeed sẽ không hiển thị, để hiển thị các bạn log out và login trở lại (hoặc khởi động lại).

Nguồn Webupd8

Bạn có thể đăng nhập bằng FB để tham gia bình luận

Leave a Reply