Giao diện Unity: cách xóa ô vuông có màu bao quanh icon trong Launcher

Like share để website được tiếp tục phát triển

Screenshot from 2015-06-01 13:55:35

Nếu bạn cảm thấy Launcher của của mình trông xấu xí với những icon có ô vuông kèm màu bao quanh. Vậy làm thế nào để loại bỏ những ô vuông có màu này? Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa bỏ những ô vuông có màu này đi để Laucher của bạn trông đẹp hơn.

Cách xóa ô vuông bao quanh icon

 1. Vì những thành phần cấu thành icons trong Launcher nằm trong thư mục icons ở đường dẫn /usr/share/unity, vì vậy ta phải di chuyển tới đây để chỉnh sửa.
  cd /usr/share/unity
 2.  Tạo một bản backup cho thư mục icons để phòng trường hợp unity bị lỗi.
  sudo cp -R icons backup_icons
 3. Tải bộ icons bằng lệnh bên dưới.
  sudo wget -N //ubunsys.com/media/icons.zip
  P/s: -N là chế độ ghi đè nếu là file mới có cùng tên, còn nếu file đã tải rồi thì nó sẽ bỏ qua.
 4. Giải nén tập tin icons.zip mới tải xuống. Khi giải nén, toàn bộ các file trong bộ icons mới tải xuống sẽ sát nhập vào thư mục đang tồn tại sẵn là thư mục icons.
  sudo unzip -o icons.zip -d icons
  P/s: -o là chế độ ghi đè, -d là chế độ chọn thu mục muốn giải nén vào

Như vậy là hoàn tất, để thấy được thay đổi, các bạn có thể Log Out hoặc restart (khởi động lại) hoặc các bạn có thể vào System Settings > Appearance, sau đó ở phần Theme, các bạn chọn một theme khác sau đó chuyển lại theme cũ, Ambiance để thấy được sự thay đổi. Chúc bạn thành công.

Cách này mình vẫn để một ô vuông có nền mờ mờ để giúp chúng ta biết được khi ứng dụng đang được mở, tức là khi bạn mở một ứng dụng nào từ Launcher thì ô vuông có nền mờ mờ này sẽ chớp chớp để biết ứng dụng đó đang được mở.

Trong trường hợp bạn muốn xóa luôn cái ô vuông mờ mờ bao quanh icon thì bạn làm giống các bước (4 bước) như trên nhưng chỉ thay đổi bước 3 bằng lệnh sau.
sudo wget -N //ubunsys.com/media/temp/icons.zip

Cách phục hồi ô vuông bao quanh icon trở lại

 1. Vì những thành phần cấu thành icons trong Launcher nằm trong thư mục icons ở đường dẫn /usr/share/unity, vì vậy ta phải di chuyển tới đây để tiến hành quá trình phục hồi.
  cd /usr/share/unity
 2. Thực hiện lệnh dưới đây để đem ô vuông bao quanh icon quay trở lại.
  sudo cp backup_icons/* icons

Như vậy là hoàn tất, để thấy được thay đổi, các bạn có thể Log Out hoặc restart (khởi động lại) hoặc các bạn có thể vào System Settings > Appearance, sau đó ở phần Theme, các bạn chọn một theme khác sau đó chuyển lại theme cũ, Ambiance để thấy được sự thay đổi. Chúc bạn thành công.

Bạn có thể đăng nhập bằng FB để tham gia bình luận

Leave a Reply