Alpha, beta, RC là gì? Sơ lược về quá trình phát triển phần mềm

Like share để website được tiếp tục phát triển

Vòng đời phát triển phần mềm là quá trình phát triển phần mềm theo các giai đoạn khác nhau, từ sơ khai cho đến giai đoạn hoàn chỉnh, và sau cùng là công bố phần mềm đó. Việc phân chia thành nhiều giai đoạn như vậy giúp cho các nhà phát triển quản lý, sửa lỗi, bảo trì cũng như nâng cấp phần mềm dễ dàng hơn.

Các giai đoạn phát triển phần mềm

  1. Pre-alpha: Đây là giai đoạn sơ khai nhất, bao gồm phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển, ….
  2. Alpha: Alpha là ký tự đầu tiên trong bảng chữ cái hy lạp, được coi như là con số 1. Giai đoạn này sẽ giới thiệu các tính năng mới, tùy nhiên nó có nhiều lỗi hoặc gây crash. Vì thế không khuyến khích người dùng bình thường sử dụng hằng ngày mà nó chỉ nhắm tới các nhà phát triển và các người tình nguyện để kiểm thử và tìm kiếm lỗi. Giai đoạn Alpha cũng là giai đoạn kết thúc việc thêm các tính năng mới (feature freeze).
  3. Beta: Beta là ký tự thứ 2 sau Alpha trong bảng chữ cái hy lạp. Phiên bản này sẽ không có tính năng gì mới so với Alpha mà nó chỉ cải thiện và hoàn thiện các tính năng có trong phiên bản Alpha trước đó. Vì vậy phiên bản này được xem là khá ổn định nhưng vẫn chưa đủ để mọi người sử dụng hằng ngày cho mục đích công việc và nó vẫn có nhiều lỗi cũng như về hiệu năng.
  4. Release Cadidate (RC): Đây là phiên bản ổn định hơn rất nhiều so với phiên bản beta, nó có thể trở thành phiên bản phát hành cuối cùng (release/final) nếu không phát sinh thêm lỗi. Phiên bản RC được xem như một phiên bản đầy đủ về tính năng, cũng như vượt qua được nhiều bước kiểm tra kỹ thuật khác nhau vì thế sẽ không có sự thay đổi nào về mã nguồn, tài liệu cũng như mọi dữ liêu liên quan trừ việc sửa lỗi nếu có.
  5. Relase/final: Phiên bản phát hành cuối cùng tới người dùng.

Nguồn wikipedia

Bạn có thể đăng nhập bằng FB để tham gia bình luận

Leave a Reply