Archives

Chỉnh sửa ngày giờ (thời gian) trong Ubuntu

Lịch phát hành Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus)

Cách cài đặt VirtualBox 4.3.xx trong Ubuntu

Giới thiệu VirtualBox (Oracle VM VirtualBox)

Snappy Ubuntu Core và IoT (Internet of Things)

Lịch trình phát hành Ubuntu 15.10 (Wily Werewolf)

Ubuntu là gì và lịch sử hình thành