Category Archives: Tin tức

Lịch phát hành Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus)

Lịch trình phát hành Ubuntu 15.10 (Wily Werewolf)

Ubuntu là gì và lịch sử hình thành