Category Archives: Ứng dụng

Chỉnh sửa ngày giờ (thời gian) trong Ubuntu

Cách cài đặt VirtualBox 4.3.xx trong Ubuntu