Author Archives: Phuc Nguyen

About Phuc Nguyen

I 'm a author for ubunsys. I have about 14 to 15 posts about ubuntu.

Trải nghiệm 5 bộ icon tuyệt đẹp trong Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Linux Kernel 4.0 trên Ubuntu

Linux Kernel 4.0

Tìm hiểu NPAPI, PPAPI và tương lai của nó