Author Archives: minple

Trải nghiệm 5 bộ icon tuyệt đẹp trong Ubuntu

Cài đặt Visual Studio Code bằng Ubuntu Make 0.7 (umake)

Hướng dẫn cài đặt Linux Kernel 4.0 trên Ubuntu

Linux Kernel 4.0

Tìm hiểu NPAPI, PPAPI và tương lai của nó