Category Archives: Kỹ thuật

Unity: Sửa lỗi không hiện icon-biểu tượng phần mềm trên Dash khi mới cài đặt trong Ubuntu

Giới thiệu VirtualBox (Oracle VM VirtualBox)

Hướng dẫn cài đặt Linux Kernel 4.0 trên Ubuntu

Linux Kernel 4.0

Display server và window server là gì?

Tìm hiểu NPAPI, PPAPI và tương lai của nó