Category Archives: Kỹ thuật

Top 11 việc cần làm sau khi cài đặt Ubuntu 15.10

Giới thiệu VirtualBox (Oracle VM VirtualBox)

Cách nâng cấp Ubuntu 14.04 LTS lên Ubuntu 15.04

Hướng dẫn cài đặt Linux Kernel 4.0 trên Ubuntu

Linux Kernel 4.0

Display server và window server là gì?

Tìm hiểu NPAPI, PPAPI và tương lai của nó