Điều khoản sử dụng

Truy cập vào website ubunsys.com đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý và hiểu những điều khoản sau đây của chúng tôi:

  • Chúng tôi có quyền sử dụng cookie để thu thập thông tin vè người dùng nhằm tìm hiểu nhu cầu của độc giả, qua đó mang tới trải nghiệm tốt và nội dụng phù hợp hơn.
  • Không bình luận nội dung nhạy cảm liên quan đến chính trị, tôn giáo hoặc nội dung không liên quan đến nội dung bài viết. Không spam quảng cáo trong bình luận.
  • Chúng tôi có quyền xóa những bình luận không phù hợp với nội dung của trang web mà không cần báo trước.
  • Bạn không được tự ý sao chép (copy) và phát hành trên một website khác mà chưa có sự đồng ý của chúng tôi.
  • Chúng tôi cam kết không lưu trữ thông tin cá nhân của người truy cập.
  • Chúng tôi cam kết không công bố cũng như bán thông tin thành viên.

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về những điều khoản này.